Noclegi w górach

Góry w Polsce zajmują głównie południową część kraju.
Rozciągają się od zachodniej granicy z Niemcami wzdłuż
granicy z Czechami i Słowacją aż po wschodnią granicę z Ukrainą.
W Polsce wyróżniamy trzy główne pasma górskie:
- Sudety
- Karpaty
- Góry Świętokrzyskie
Najwyższy szczyt gór to Rysy 2499m n.pm znajduję się w Tatrach.
Tatry to góry o których się mówi że to Polskie Alpy Pod koniec trzeciorzędu Tatry miały już swoją rzeźbę.
Istniały wielkie doliny, nie były one jednak tak głęboko wcięte jak dziś. Ich dna znajdowały się wyżej.
Czwartorzęd (od 1,9 mln lat temu do dziś, dzieli się na plejstocen i holocen).
Plejstocen to okres wielkich zlodowaceń Polski.
Zlodowacenie to nie ominęło Tatr, gdzie na skutek ogólnego oziębienia klimatu powstały lodowce górskie.
Kiedy na terenie niżu nasuwał się lądolód skandynawski (maksymalny zasięg do podnóży Karpat) w Tatrach rozwijały się lodowce górskie, kiedy lądolód cofał się topniały lodowce w Tatrach.
Przypuszcza się, że w Tatrach były prawdopodobnie 4 zlodowacenia, ale udowodniono istnienie trzech.

Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka 1602m n.p.m na szczycie której znajduje się
ciekawe architektonicznie schronisko (w kształcie dwóch talerzy)
Sudety w obecnym kształcie uformowały się całkiem niedawno (w sensie geologicznym) - ostatecznie
było to jakieś 10 tys. lat temu. Jednak pewne ich elementy tworzyły się na przestrzeni wszystkich epok geologicznych,
a niektóre góry - takie jak Góry Sowie formowały się już podczas najdawniejszej ery - w prekambrze.
Podczas tego długiego okresu czasu doszło do wielu wylewów wulkanicznych, przeobrażania skał
krystalicznych i organicznych, przemieszczania skał osadowych, wielokrotnej erozji wodnej i wietrzeniowej,
oraz - przede wszystkim - do kilkakrotnego fałdowania. Ostatecznie zaś rzeźbę ukształtowały
3 zlodowacenia.
Tak długa historia spowodowała, że Sudety są wyjątkowym obszarem pod względem budowy geologicznej, w którym praktycznie można znaleźć charakterystyczne ślady z każdego okresu.
Sudety są ponadto nieprzebranym skarbcem rozmaitych rud i żył różnych metali (także tych szlachetnych),
skał, kryształów, skamieniałości i węgla.

Najwyższym szczytem gór Świętokrzyskich jest góra Łysica 612m n.p.m
Góry Świętokrzyskie są obszarem wyjątkowym w skali europejskiej. Na niewielkiej powierzchni
obecne są tutaj skały i skamieniałości wszystkich okresów dziejów Ziemi, począwszy od skał kambryjskich z początków ery paleozoicznej, a na trzeciorzędowych i czwartorzędowych skończywszy.
Można tu obserwować zjawiska tektoniczne w postaci zdeformowanych plastycznie skał różnego wieku,
przykłady różnych środowisk powstawania skał morskich i lądowych, przykłady procesów geologicznych formujących rzeźbę powierzchni ziemi, wreszcie pozostałości po eksploatacji surowców rudnych
(żelaza, miedzi, ołowiu) i innych kopalin mineralnych, z najstarszą na ziemiach polskich neolityczną
podziemną kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich.
Jak powstały Góry Świętokrzyskie? Ich dzisiejszy kształt jest wynikiem działania procesów
geologicznych w okresie 540 milionów lat. Najstarszymi skałami w Górach Świętokrzyskich
są skały kambryjskie osadzone w morzu około 540 milionów lat temu.
Są one dostępne do obserwacji w wielu miejscach w regionie świętokrzyskim, w Paśmie Dymińskim,
Widełkach, Łysogórach. Poniżej podajemy listę miejscowości znajdujących się w górach i u ich podnóży.
Listę miejscowości które umilą wszystkim noclegi w górach.

Bolków | Duszniki Zdrój | Golińsk | Jagniątków | Karpacz | Kowary | Krynica Zdrój | Libusza | Łomnica | Michałowice | Muszyna | Mysłakowice | Nowy Sącz | Piechowice | Piwniczna Zdrój | Polanica Zdrój | Poronin | Przesieka | Rzeczka | Sobótka | Sosnówka | Stary Sącz | Stronie Śląskie | Szczawnica | Szczyrk | Szklarska Poręba | Ustroń | Wierchomla Mała | Wisła | Zakopane | Zieleniec | Żegiestów