Jastarnia

Jastarnia Jastarnia ukształtowała się z dwóch wiosek - Boru, który był pod zarządem Wolnego Miasta Gdańska i Jastarni będącej w zarządzie Starostwa Puckiego. Jastarnia jest wyrazem trudu jej mieszkańców i piękna otaczającej przyrody. W skład Jastarni wchodzą części miasta: Kuźnica i Jurata. Według danych z roku 2002, Jastarnia ma obszar 8 km², w tym użytki leśne stanowią 36%. Miasto stanowi 1,39% powierzchni powiatu. Jastarnia (Osternäs) pojawia się w źródłach po raz pierwszy w 1378 roku przy okazji wystawienia przez Krzyżaków przywileju dla pobliskiego Helu. Do XX wieku była wioską zamieszkaną w przeważającej mierze przez rybaków. W epoce nowożytnej wykształcił się podział na dwie miejscowości: Jastarnię Pucką i Bór (Jastarnię Gdańską). Gwałtowny rozwój osady wiązał się z okresem międzywojennym - wtedy powstał tu port rybacki, doprowadzono też linię kolejową. Prawa miejskie Jastarnia uzyskała w 1973 roku, decyzją Rady Państwa. Obecnie jest przede wszystkim miejscowością turystyczną i ma noclegi w Jastarni. Według danych z roku 2002, średni dochód na mieszkańca wynosił 3140,58 zł, jest to trzecie miejsce za Krynicą Morską i Puckiem na liście najwyższego poziomu życia w Polsce. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Jastarnia jest gminą o największym udziale osób narodowości kaszubskiej w ogóle mieszkańców (5,74%) w Polsce. Od 2006 roku na terenie Gminy Jastarnia w okresie letnim prowadzona jest akcja Pieniądz Lokalny. Ma ona na celu promocję gminy. Podczas trwania akcji turyści mogą zakupić żeton "3 merki". Jest on równowartością 3 złotych polskich. Merki można wymieniać w określonych miejscach na towary lub usługi na terenie gminy. Organizatorem Akcji jest Gmina Jastarnia działająca poprzez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. Producentem żetonów jest Mennica Polska S.A.

Czarny Młyn | Gnieżdżewo | Jantar | Jastarnia | Jastrzębia Góra | Kąty Rybackie | Krynica Morska | Kuźnica | Łeba | Międzyzdroje | Piaski | Skowronki | Stegna | Sztutowo | Władysławowo | Żelistrzewo